V Praze postavil nkolik nájemních dom, které jsou velmi typické pro svoji na první pohled viditelnou funknost a jedoduchost, v tzv.

Záí opoutí místo pedsedy CSU byl ve volb spolu.

Neueste Nachrichten