Pijdete prost tak, jak jste opustili domov nebo své zamstnání.

Psychická nepohoda, jednostranné petování, nedostatek pohybu, metabolické poruchy, nerozumné zatíení jsou nkteré z faktor vedoucích ke zmnám svalovch vláken, na jejich konci jsou pak práv spouové body.

Neueste Nachrichten